QUIN ÉS EL PAPER DE L’INTERIORISTA?

Molta gent desconeix o bé té un concepte erroni pel que fa a les funcions d’un dissenyador d’interiors. Generalment associem els serveis oferts per aquest professional amb persones adinerades i amb un nivell econòmic elevat, però, en realitat, el disseny (almenys com jo l’entenc) també ha de ser capaç d’adaptar-se a les diferents butxaques i pressupostos.

Una altra idea errònia preconcebuda entorn d’aquesta figura és pensar que les seves funcions són merament les d’escollir les làmpades, col·locar els mobles en el lloc adequat, triar els coixins i les cortines… però –encara que també pot aconsellar en tots aquests aspectes – la seva aportació va molt més enllà.

La feina de l’interiorista és la d’aprofitar al màxim les possibilitats de l’espai i buscar les millors solucions per resoldre les necessitats de l’usuari.

Entenem els espais com un tot, tot està connectat i la nostra feina és modificar, redistribuir i organitzar aquests espais per tal que totes i cada una de les parts formin un conjunt harmònic i coherent que aporti valor, no només estètic sinó també arquitectònic i funcional.

shutterstock_1667173786

És necessari que l’interiorista tingui coneixements bàsics sobre arquitectura, doncs dissenyant un espai interior (enderrocant parets, modificant instal·lacions…) s’incideix directament sobre l’estructura arquitectònica de l’habitatge. També és important tenir present la psicologia ambiental ja que aquesta pot influir i afectar la percepció dels espais i a generar sensacions i experiències.

És per això que aspectes com la llum, les formes, les línies, els volums, les textures, els colors, les dimensions i les proporcions són fonamentals per elaborar i dur a terme un projecte de disseny interior.

Podríem concloure, doncs, que la feina que fa un interiorista és la d’analitzar, investigar i estudiar prèviament els espais per a poder-hi intervenir i transformar-los aplicant els seus coneixements, tenint en compte (depenent del tipus de projecte) aspectes històrics, arquitectònics, estètics, funcionals, ambientals, ecològics, econòmics, ergonòmics, lumínics, d’utilitat, accessibilitat, sensorials, … tot amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris o generar sensacions i experiències concretes.